کارگاه های علمی

کارگاه های آموزشی

مدل فرزند پروری اسلامی قرآنی:

خانم دکتر مریم صف آرا

نسبت سنجی سلامت و امنیت فردی با عفاف و حجاب مبتنی بر نظام ارزشی قرآنی و عترت (ع):

حجت الاسلام دکتر رهنمایی

 

حفظ، قرائت، مفاهیم و تدبر در قرآن کریم و پاسخ دهی به شبهات

 

آموزش فراز خوانی:

استاد محسن بلده

 

حفظ قرآن و روش نگهداری محفوظات:

استاد محمد مهدی بحرالعلوم - استاد فاطمه شیرازی

 

بیان روش های تفسیری با الویت آیات حوزه سلامت:

دکتر مجید معارف

 


ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت :
info@quran-health.com

تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران