جلسه اعضای کمیته علمی-فرهنگی 1402/08/09
پوستر یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت رونمایی شد ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت :
info@quran-health.com

تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران