اعضای کمیته ها علمی/فرهنگی

اعضای کمیته ها علمی/فرهنگی

کمیته مدیریت فرهنگی

 • دکتر رحیم قربانی (مسئول کمیته)
 • دکتر عباس شیراوژن
 • دکتر مرتضی عبدالوند
 • دکتر محمد رضا عزیزی
 • حجت الاسلام و المسلمین محمد ملک محمدی
 • آقای علی عبدالحسین هاشم الساعدی (عراق)

کمیته تلاوت، حفظ و تدبر

 • استاد محسن موسوی بلده (مسئول کمیته)
 • دکتر مجید معارف
 • دکتر محمد مهدی بحرالعلوم
 • دکتر علیرضا بحرالعلوم
 • دکتر مهدی رجبی
 • دکتر مصطفی صولتی
 • خانم فاطمه شیرازی

کمیته عترت و مهدویت

 • دکتر محمد تقی خسروانی مقدم (مسئول کمیته)
 •  دکتر محمد سلامتیان
 • دکتر سید مهدی موسوی درچه ای
 • دکتر سیدمحمد علی موسوی درچه ای
 •  دکتر شیخ یوسف یحیی (نیجریه)
 • دکتر محمد مویگا نگا نگا (کنیا)

کمیته اخلاق و سبک زندگی قرآنی

 • دکتر مهدی مصری (مسئول کمیته)
 • دکتر محسن رضایی آدریانی
 • دکتر مریم حیدری
 • دکتر نادره معماریان
 • دکتر الحسنی (عراق)
 • دکتر بظاط (عراق)
 • دکتر المسجدی (عراق)
 • دکتر زهرا کرباسی

کمیته روان شناسی و علوم اجتماعی

 • دکتر مریم صف آرا (مسئول کمیته)
 • دکتر امیرحسین بانکی پور فرد
 • دکتر هدایت صحرایی
 • حجت الاسلام دکتر حمید رفیعی هنر
 • حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
 • حجت الاسلام دکتر محمدرضا برته
 • دکتر سهیلا صادقی
 • پروفسور حمیدرضا یوسفی (آلمان)
 • پروفسور نجیب بورهانی (اندونزی)

کمیته تغذیه

 • دکتر عبدالرضا نوروزی (مسئول کمیته)
 • دکتر فریدون عزیزی
 • دکتر محسن نعمتی
 • دکتر محمد حسن ابوالحسنی
 • دکتر سید محمد طباطبائی جبلی
 • دکتر علی تقی پور
 • دکتر سید حسین فتاحی معصوم
 • دکتر مریم حسینی الموسوی
 • دکتر محسن خوش نیت نیکو
 • دکتر حسین زمانی
 • پروفسور نزار خان (پاکستان)
 • دکتر محمد حسنیان (امارات)
 • پروفسور زولکفیل بین عبدالرزاک (مالزی)
 • دکتر محمد جوبری (عراق)
 • دکتر حمید جان محمد (مالزی)
 • دکتر مهدی السوگور (عربستان)

ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت :
info@quran-health.com

تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران