راهنما و دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات
 
راهنمای ارسال خلاصه مقاله
 
جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید
 
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به زبان انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.
خلاصه مقالات ارسالی می توانند به صورت خلاصه مبسوط (Extended Abstract) ارسال گردد. یعنی الزاما نباید کمتر از 250 کلمه باشد و می توان بسته به نوع مقاله تا 500 کلمه هم باشد.
تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text) خودداری شود.
فایل ارسالی چکیده می بایست با فرمت doc و یا docx باشد.
هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل در ارسال مقالات از طریق ایمیل کنگره مکاتبه شود. به ایمیل شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد (info@quran-health.com).
در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد. مسئولیت اطلاع رسانی به سایر نویسندگان به عهده فرستنده مقاله می باشد
دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات
تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان باشد. برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.
عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد. نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود. سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد. متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله
مقالات اصیل (Original Articles) شامل سابقه و هدف (Background and Objective)، مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)، یافته‌ها  (Findings)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی (Key Words) می باشد.
تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.
 
مقالات مروری سیستماتیک (Systematic review articles) شامل سابقه و هدف (Background and Objective)، روش جستجو (Search Method)، یافته‌ها (Findings)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی (Key Words) می باشد.
مقالات گزارش مورد (Case report) شامل سابقه و هدف (Background and Objective)، گزارش بیمار (Patient Report)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی (Key Words) می باشد.
در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می بایست به روش کار و یافته های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه گیری طولانی خودداری شود.
 
 دبیرخانه کنگره قرآن، عترت و سلامت

ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت :
info@quran-health.com

تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران