امروز : چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۳
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/11/27
اینماد
ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت :
info@quran-health.com

تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران